Skip to content

Najvyššie uložené bariky vo Francúzsku

V júni roku (2012) sme navštívili mesto Lurdy ležiace v juhozápadnej časti Francúzska v Pyrenejskom pohorí. Mesto Lurdy je známe najmä ako pútnické miesto, avšak my sme objavili aj iné jeho zaujímavosti. Jednou z nich je vrch Pic du Jer, ktorého úpätie s vrcholom spája storočná lanová dráha. Práce na budovaní tejto dráhy začali v auguste 1898 a skončili 15 mesiacov neskôr v decembri 1899.  Lanovka bola uvedená do prevádzky v máji 1900 a jej inaugurácia sa konala v júni toho istého roku.

Lanovka pôvodne slúžila na zvážanie kameňa z lomu na vrchole hory a na prepravu robotníkov. Dĺžka trate je 1.100 m a v prvej tretine trate je sklon stúpania 28% avšak v ďalšej tretine až do konca trate je sklon stúpania 56%. Lanovka sa nazýva Funiculus z lat.  „malý reťazec“ a je vynálezom inžiniera Stephensona. Základný princíp tejto lanovky je založený na rovnováhe medzi dvoma vozidlami, ktoré sú prepojené káblom, pričom jedno vozidlo je v dolnej stanici a druhé v hornej. Vyhýbanie vozidiel je presne v strede trasy. Už cesta na vrchol Pic du Jer je adrenalínový zážitok, pokiaľ si uvedomíte, že Vás hrdzavé lano ťahá po storočných koľajniciach  pri sklone 56% v kabínke, ktorá nemá brzdy a prechádzate ako starými viaduktami, tak storočnými tunelmi sekanými do skaly.

Po vystúpení z kabínky na vrchole Pic du Jer v nadmorskej výške 930 metrov sa nachádza vstup do jaskyne, ktorá bola vytvorená pred
40.000 rokmi v dôsledku topenia ľadovcov tak, že presakujúca voda eróziou rozrušila vápencové skaly a vytvorila jaskyňu, ktorá je pre verejnosť prístupná od roku 1958. A práve v jaskyni sme narazili na uskladnené barikové sudy, v ktorých zreje víno z okolia mesta Lurdy. V jaskyni je celoročne ustálená teplota okolo 12 stupňov a približne 75% – 80%  vlhkosť vzduchu, pri ktorej barikové víno vyzreté práve v najvyššie položenej jaskyni vo Francúzsku má svoju špecifickú chuť.

Správy
Odporúčame
Obchodní partneri
Sledujte nás